CNC 3D曲研磨如桌面,冷氣網,椅子,棧板...系 。

最大研磨面積:1700mm*4000mm

最大面研磨高度:1000mm

 

  .........................................................................................................
 

  弧度 弧度
 

.........................................................................................................

 
  弧度 弧度
 

.........................................................................................................

   
  弧度  
 

.........................................................................................................

 

 TOP

台中市太平區鵬儀路296巷6弄52號
TEL:04-22762710 or 22736225
FAX:04-22763811

Email:changrong_sp@yahoo.com.tw


 

統籌設計:尚易資訊有限公司